NÄSTA HOLISTISKA ENERGITERAPEUTUTBILDNING STARTAR SEPTEMBER 2019

Du som är intresserad av att utbilda dig till Holistisk energiterapeut och känner att det är långt till nästa utbildningsstart, rekommenderar jag att börja med att gå våra olika kurshelger. Tre av dem är plockade från vår utbildning och går du dom innan och sen även går vår långa utbildning får du 50% rabatt på de helgerna under utbildningen)  Läs mer här

Upplevelser från tidigare elever

Nästa informationskväll för utbildningen kommer att vara under hösten 2018..datum kommer senare.Amnäl ditt intresse på: ulrica@energiterapeuterna.se

Förkunskaper: Du ska ha genomgått vår grundkurs i energiterapi innan du går vår 1,5 åriga Holistiska energiterapeututbildning.

 Läs mer om grundkurs och aktuella datum här:

Utbildningens innehåll bygger på ett helt unikt holistiskt koncept inom energimedicin. Den ger en bred kunskap och energimedvetenhet i alla delar av människan, både fysiskt, mentalt, känslomässigt, själsligt och andligt.

Genom vår Holistiska energiterapimetod kommer du att lära dig arbeta energimässigt utifrån ett, helhetsperspektiv.

Det är en intensiv och djupgående utbildning och träning i personlig transformation och energimedvetenhet och energitolkning, där du kommer att lära dig att förstå hur kropp, sinne och känslor hör ihop.  

Att utbilda sig till holistisk energiterapeut innebär att du kommer att lära dig att ta hand om hela människan och hjälpa både dig själv och andra att läka på alla plan, fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt och själsligt.

Du kommer att få lära dig många olika verktyg inom energimedicin som ger dig en bred kunskap och många möjligheter. Det bygger på två huvudverktyg, mental kinesiologi och energitransformering/healingtekniker och ett flertal energibehandlingsmetoder.

Den mentala kinesiologin är det verktyg som hjälper oss att hitta grundorsaken till olika symtom och problem. Ett problem kan ha flera bottnar, men det finns alltid något som ligger i prioritet. Det som klientens system prioriterar där startar läkningsprocessen.

Energitransformeringen och ett antal healingtekniker hjälper oss att frigöra den energimässiga blockeringen på den nivån som problemet ligger.

Teoretiskt kommer vi att fördjupa oss inom dessa områden utifrån ett energimässigt perspektiv:

 • Energisystemens meridianer, chakror, aurans anatomi,uppbyggnad, behov och funktion.
 • Den mentala kinesiologins funktion och sökvägar
 • Känslomässig och mental ohälsa och hälsa
 • Energiförsvarens anatomi
 • Grundkurs basmedicin – kroppens fysiologiska funktion
 • Kroppens anatomi – rörelseapparatens funktion och uppbyggnad
 • Lymfsystemets funktion och uppbyggnad
 • Näring och kostterapi

Utifrån denna kunskapsbas kommer du praktiskt lära dig olika energiterapibehandlingar/metoder som gör att du kommer kunna individanpassa behandlingen för dina klienter.

Praktiskt kommer du lära dig:

 • En mental kinesiologimetod som hjälper dig att hitta grundorsaken till problem/obalanser på alla plan
 • Att frigöra energimässiga blockeringar genom en energibehandling med olika healingtekniker, som gör det möjligt att rikta in sig på specifika delar av energisystemet som t ex ett chakra, eller en viss nivå i auran för att ladda, balansera eller rensa där det behövs.
 • Att skanna av en klients energisystem på olika sätt för att se var det finns obalanser och vad som behöver göras energimässigt.
 • Att tolka och förstå energi hos sig själv och hos klienter genom att träna upp dina sinnen för att förstå informationen som kommer från energisystemet.
 • Att öppna upp och stärka din förmåga att känna, se och uppleva energier hos dig själv och andra.
 • Djupare kunskaper och medvetenhet om våra mänskliga energimässiga försvar, där vi övar på att känna igen försvaren hos klienten. Det medför en större förståelse för var obalanserna finns och vad som behöver göras för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt.
 • Att lägga upp och arbeta i en djupgående energiterapiprocess med en klient.
 • En djupgående energimassage, som frigör energiblockeringarna i den fysiska kroppen.
 • Lymfflödestekniker som stödjer reningssystemet vid läkningsprocessen.
 • Kinesiologiska testtekniker för att ta fram rätt vitaminer och mineraler som stödjer varje klients unika läkningsprocess.
 • Allergitest tekniker för att testa fram vad som kan störa en klients system.
 • Olika andningstekniker
 • Meditationstekniker/ mindfulness övningar
 • Energiträning/övningar: Do in, Qi gong, yogaövningar

 

Som du förstår är detta en omfattande utvecklingsresa på alla plan, där du själv behöver vara öppen för att möta och konfrontera dina egna rädslor, svagheter, sår och försvar. Därför behöver du vara villig att jobbat grundligt och djupgående med din egen process och ” bagage ”under utbildningstiden.

Därför behöver du under utbildningstiden gå i regelbunden terapi för att jobba med din egen personliga process.

Din egen utvecklingsresa kommer att vara din största gåva som kommer att hjälpa dig i din roll som energiterapeuten. Den ökar din medvetenhet och förståelse för andra människor och klientens obalanser, utmaningar och bagage.

Bestämmer du dig för att gå vår utbildning kommer resan mot att bli den som du är ämnad att vara att starta på ett djupare plan. Du får mer tillgång till din inre livskraft och potential. Det kommer att leda till en högre medvetenhet, livskvalitet, mer harmoni/ balans och större möjligheter i livet på alla plan. Det kommer bli en inspirerande, lärorik, rolig, intensiv och otroligt spännamde och utvecklande resa.

Upplägg: Utbildningen är uppdelad på 14 helger och två hela veckor. Utbildningens upplägg

Helger: fredag kl 16.00–20.00, lördag Kl 09.00-17.00 och söndag kl 09.00–17.00.

Fördjupning & praktikvecka :
måndag–fredag kl 09.00– 17.00.

Plats: Utbildningens helger och veckor är förlagda i Stockholm. Mat och logi tillkommer vid alla tillfällen.

Huvudlärare: Ulrica Svensk

 

Egen Energiterapiprocess: Utöver helger och veckor ska varje elev även genomgå en egen grundläggande energiterapi process på 5 ggr under hösten 2019 eller      innan utbildningens start. Under utbildningstiden behöver du även gå i regelbunden terapi för att jobba med din egen personliga process, minst 5 st energiterapi behandlingar ska genomföras under utbildningstiden,totalt 10 st. Enskild plan läggs upp vid anmälan. 


(alla priser är inkl moms för privatpersoner och exkl. moms för företag)

Anmälnings avgift 2 500 kr ska vara inbetald senast 16 augusti 2019. 

Varje utbildningstillfälle: 3100 kr/per helg, 5500 kr /vecka. Energiterapiprocessen på 5 ggr betalas vid inbokat tillfälle, total kostnad 4625 kr. Övriga 5 gånger på 1,5 timme kostar 975 kr/per tillfälle. Kostnader för mat och logi tillkommer.

Olika betalning upplägg finns som informeras efter anmälningsavgiften är inbetald.

Vid intresse eller mer information kontakta:

Ulrica Svensk på 0735-460019 eller ulrica@energiterapeuterna.se