Vår grundfilosofi bygger på att allt är energi!

 

Allting har en frekvens- allting! Varje ord har en frekvens, varje ljud, varje färg, varje träd, djur, växt, mineral och varje fysiskt föremål. All slags mat och alla vätskor har en frekvens. Varje stad och land har en frekvens. Elementen luft, eld, jord och vatten har olika frekvenser. Hälsa, sjukdom, massor av pengar, brist på pengar, framgång och misslyckande har olika frekvenser. Varje händelse, situation och omständigheter har en frekvens. Till och med ditt namn har en frekvens.
Det som verkligen avgör din frekvens är vad du känner!

Med dina känslor drar du till dig allting som finns på samma frekvens.

Eftersom vetenskapen så länge har lärt oss att bara lita på det vi kan se och röra vid lägger vi ofta inte märke till att vår ande, våra tankar, våra känslor och själva kroppen egentligen består av energi. I själva verket har var och en av oss en personlig vibration som förmedlar till omvärlden vilka vi är och till att forma vår verklighet.

Med andra ord är din personliga vibration - den energifrekvens som råder i din kropp från stund till stund – det viktigaste verktyget du har för att skapa och leva ett idealiskt liv.

Om din energifrekvens är hög, snabb och klar utvecklas sig livet lätt och i enlighet med ditt öde.

En lägre, långsammare och blockerad energi skapar i stället ett liv fullt av obalanser, problem och besvikelser.

Vårt arbete går ut på att hjälper dig att finna och ta bort de energimässiga blockeringar/begränsningar som du har för att komma framåt i livet.

Vi utgår alltid från denna grundprincip när vi behandlar och balanserar människor.

Behandlingarna fokuserar på att lösgöra och balansera energimässiga blockeringar på alla plan. På ett omedvetet plan kan dessa energiminnen påverka och begränsa ditt liv på olika sätt.

Genom att bli medveten om hur olika energiblockeringar påverkar dig kan du frigöra dig från fysiska obalanser, gamla invanda mönster och beteenden. När vi blir medvetna och intar en högre frekvens får vi hjälp att förbättra våra relationer, hitta bättre lösningar på problem och skapa ett liv som innehåller allt vi behöver.

Kroppens egen fantastiska förmåga att läka kan även börja när energimässiga obalanser och blockeringar medvetandegörs och frigörs i en människas liv. Kroppen får då förmågan att läker såväl fysiskt, känslomässigt, socialt och andligt.