Vår grundfilosofi bygger på att allt är energi!

Vi arbetar inom området energimedicin och utgår från grundfilosofin att allt är energi och allt har sin unika frekvens.

Vi är mycket mer än vår fysiska kropp. Kroppen vi bor i är uppbyggd av ett komplext energisystem som består av flera lager av energi och medvetenhet. Faktum är att vi människor bara består till 2 procent av fysisk kropp (materia) och 98 procent av energi. Det förklarar varför vi borde fokusera på vårt energiflöde.

Din fysiska kropp och ditt energisystem är intimt sammanlänkade. Det som sker i din fysiska kropp påverkar ditt energimässiga system och vice versa. Ditt energisystem styr hur du och din kropp mår och fungerar, den håller dig vid liv och vid god hälsa. Det har en egen intelligens och är smartare än ditt intellekt, både när det gäller att hålla dig frisk och när kroppen behöver läka efter en sjukdom.

Energi är kroppens egen medicin. Inget kan läkas eller förändras utan ett flöde i energin. Ju bättre energin flödar, desto bättre självläkningsförmåga.

Ett trögt energiflöde leder på sikt till sjukdom men ställer även till det på andra sätt. Genom att förvränga hur vi uppfattar världen och dämpa våra känslor bromsar det våra möjligheter till ett rikt liv.

Din personliga vibration - den energifrekvens som råder i din kropp från stund till stund – är det viktigaste verktyg du har för att skapa hälsa, vitalitet och glädje. När du förändrar din energi så förändrar du faktiskt ditt liv!

Mitt arbete som energiterapeut går ut på att hjälpa dig att höja din energifrekvens. Energiterapin fokuserar på att lösgöra och balansera blockeringar som påverkar och begränsar ditt liv på ett omedvetet plan.

När du förstår hur du påverkas av energiblockeringar kan du börja frigöra dig från fysiska obalanser, gamla invanda mönster och beteenden. Energimedvetenhet går hand i hand med högre energifrekvenser, som i sin tur gör det lättare för dig att förbättra dina relationer, hitta lösningar på problem och skapa ett liv som innehåller allt du behöver.

Energiterapi hjälper dig att läka, växa och utvecklas såväl fysiskt, psykiskt och känslomässigt som mentalt, socialt, själsligt och andligt.

Framtidens medicin kommer att handla om att höja kroppens frekvens!