Lymfflödesmassage

Är ett kompletterande verktyg till vår djupgående energimassage. Kan ges som en del i vår djupgående energimassage eller som enskild behandling.

Lymfflödes massage är en enkel metod som ger bra resultat vid smärta, svullnader i armar och ben eller trötthetssymptom.

Lymfsystemet har en central roll i vårt immunförsvar och skapar b la antikroppar och lymfocyter för att stoppa virus och bakterier. Lymfan är vårt reningsverk och eliminerar gifter och skräp men är även transportbana för proteiner, hormoner och fetter som ska bort från cellerna. Gifter blockerar energiflödet, därför är lymfsystemet en viktig del att få igång inom energimedicin. Till skillnad från blodcirkulationssystemet så har lymfsystemet ingen egen pump som cirkulerar lymfan. Cirkulationen sker när vi rör på oss eller när vi får lymfflödes massage.

Hur fungerar lymfflödesmassage?

Lymfflödesmassage teknikerna stimulerar lymfsystemet att föra ut slaggprodukter och överskottsvätska på ett mycket effektivt sätt ur systemet. Lymfsystemet stimuleras med djupandning, tryck och strykningar i lymfflödets riktning. Ibland används något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av smärta, svullnad eller trötthetssymptom.