Mental Kinesiologi

Kinesiologin använder vi alltid som första verktyg för att hitta grundorsaken till kroppens olika signaler.

Det är en metod där vi kommunicerar med människans nerv – och energisystem genom manuella muskeltester. Metoden gör det möjligt att hitta, undersöka och behandla olika behov och avvikande tillstånd i kroppen genom att lokalisera ett problem, dess grundorsak och hur problemet bör behandlas.