Mental Kinesiologi

Muskeltestning eller som det också kallas kinesiologi, är det bästa sättet att få information från det undermedvetna. Möjligheten att kommunicera med klienternas undermedvetna med hjälp av muskeltestning är ett kraftfullt redskap. Den ger oss som terapeut möjligheten att upptäcka vad du som klient behöver för att bli frisk så snabbt som möjligt. Muskeltestning berättar för oss om kroppens övergripande hälsotillstånd och jämnvikt. Den kan hjälpa oss fastställa sårbara områden innan sjukdomar och andra åkommor får fäste. Den kan hjälpa oss få reda på roten till våra olika känslomässiga och psykiska problem. Den ger oss ett direkt sätt att fråga kroppen vad som besvärar den, och när vi väl har behandlat problemet kan den tala om för oss om vi har kommit tillrätta med problemet eller inte.

Det finns flera olika kinesiologi former, vi använder den mental kinesiologi och den är ett energiverktyg som vi alltid använder som första verktyg för att hitta grundorsaken till dina begränsningar och din kropps olika symtom och obalanser. Metoden gör det möjligt att hitta, undersöka och behandla olika behov och avvikande tillstånd i kroppen genom att lokalisera ett problem, dess grundorsak och hur problemet bör behandlas.