UPPLEVELSER FRÅN NÅGRA AV VÅRA TIDIGARE ELEVER

 

Utbildningen är en resa om att hitta tillbaka till sitt sanna jag. Inte ens i min vildaste fantasi skulle jag ha kunnat föreställa mig vad jag har gått igenom under den här utbildningsresan. En utbildning som är omfattande och detaljorienterad och som möter individen på hens eget utvecklingsplan. Jag har fått en så mycket djupare förståelse för mig själv, mina sår, mönster och rädslor (egot) som tidvis har begränsat mig. Jag har fått energiverktyg, framför allt hur jag ska hantera mina rädslor/mönster när de begränsar mig. Kontakten med min egen källa och healingen har nog varit en av de starkaste upplevelserna. Den viktigaste insikten av allt är nog att livet är här för att levas fullt ut, att jag inte kommer att vakna upp en dag och känna mig ”klar” med min personliga utveckling utan snarare att jag har fått en större förståelse för mig själv och riktar min energi mot det jag vill skapa i livet.

Anna Carin

_________________________________________________________________________________

Utbildningen har varit en fantastisk utbildningsresa i att lära känna mig själv på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Varje helg har innehållit en viktig pusselbit för att komma vidare. Varje helg så har jag lyckats att hämta hem lite mer av mig själv. Jag skulle nog säga att alla mina relationer är förändrade. Eller i alla fall så ser jag mer tydligt vad jag själv bidrar med och jag har lättare för att säga nej. Att gå denna utbildning är den finaste gåvan man kan ge sig själv. Den gav mig sådana insikter om mig själv och gav mig möjlighet att växa som människa, göra upp med min historia och läka mina sår. Den gav mig också en fantastisk kunskap och ovärderliga energiverktyg till att kunna hjälpa andra människor att göra sin egen resa.

Karin

__________________________________________________________________________________

Den här utbildningen var över mina förväntningar på många sätt. Är man intresserad av personlig utveckling ser jag denna utbildning som en gåva till sig själv. Vi har fått fantastiska energiverktyg för att förstå oss själva och människan som helhet och för att kunna hjälpa andra att hitta sig själva och få balans i livet. Jag har verkligen förstått hur fantastiska vi människor är och hur mycket kunskap vi besitter om vi bara är sanna mot oss själva. Jag har fått en större förståelse för mig själv och kan nu lättare vara sann mot mig själv vilket är en förutsättning för att bli hel. Jag har fått en acceptans för den jag har formats till och jag vet nu att jag är skaparen av mitt eget liv. Den här kunskapen som utbildningsresan gett mig är unik och helt fantastisk. Resan fortsätter…

Lena

_______________________________________________________________________________

Den här utbildningen har lett till en diplomering inom ett område jag känner att jag verkligen vill arbeta inom, energimedicin. Den har varit tydlig och allomfattande, jag har fått en djup förståelse för energiterapi och vad energi faktiskt är. Vi har lärt oss så många energitekniker och det känns som om det inte kan finnas en enda sak som jag inte kan behandla. Jag har fått en djupare förståelse för hur allt hänger ihop och att det finns ett syfte med allt som händer och det har gett mig en djupare mening med livet. Den här utbildningsresan har även lett mig närmare mig själv och min sanning. Jag har fått viktiga insikter om vem jag är och vilka mina styrkor och svagheter är. Jag känner mig mycket lugnare på insidan, har fått mer frid och kan förhålla mig till situationer och personer på ett mer lugnt och neutralt sätt.

 Rosanna

________________________________________________________________________________

Jag kan knappt med ord beskriva vad den här utbildningen har betytt för mig. Jag har fått så mycket mer än vad jag har trott var möjligt. Under resans gång har jag lärt känna mig själv på ett djupare plan. Jag har lager för lager skalat av det som inte är jag, som har legat i vägen för den jag verkligen är. Jag har gått igenom en djup transformation där jag bokstavligen har ömsat skinn. Idag har jag en mycket djupare kontakt med mig själv och upplever tydligare min inre vägledning. Jag är tryggare, gladare och mer harmonisk och så känner jag mig så mycket lättare rent fysiskt. Utbildningen är en resa från att leva i 3D till att leva i 5D med allt vad det innebär. Att leva i kärlek. Man får så mycket kunskap och energiverktyg att både hjälpa sig själv men också att verka som holistisk energiterapeut och hjälpa andra att leva ett autentiskt liv.

Tina

_______________________________________________________________________________

Den här utbildningen har överträffat mina förväntningar. Det känns som om jag hämtat hem mig själv varje helg och jag har verkligen fått inspiration och hopp och så mycket fantastiska kunskaper och energiverktyg!

Hela utbildningsprocessen har gjort mig mycket starkare och tryggare i mig själv. Jag har blivit mer av den som jag vill vara och egentligen är. Jag vågar tala min sanning nu. Jag ser mig själv och mitt egenvärde. Jag har börjat förstå mig själv på ett helt annat sätt vilket också gjort att jag blivit mer ödmjuk och stödjande till mig själv. Jag har även fått mer förståelse för andra och har lärt mig att se med kärleksglasögonen på. Jag ser hur allting hänger ihop och hur det alltid finns en orsak bakom symtom och beteenden. Jag ser såren och försvaren, jag ser mönster och förstår bakomliggande orsaker. Jag förstår att kroppen minns allt och att det är kroppen som reagerar när vi själva inte förstår eller kan sätta ord på varför vi reagerar så starkt.

Personligen känner jag att jag lever mer och mer det liv som jag önskar. Jag ser hur pusselbitarna faller på plats i linje med det liv som jag vill leva och jag vet att det är jag som styr. Jag tycker att livet är spännande och ser fram emot att se fler av mina önskningar slå in. Nu vet jag att allt är möjligt! Att nu som Holistisk energiterapeut också kunna hjälpa andra till att bli mer av sig själva, älska sig själva och få leva det liv som de drömmer om är ju verkligen en gåva.

Nathalie G

________________________________________________________________________________

Denna utbildning har varit den absolut bästa investering och gåva jag kunnat ge mig själv. Kan inte med ord beskriva eller förklara den tacksamhet jag känner över att ha fått lära mig alla dessa verktyg! Jag har fått läka på djupet och då menar jag verkligen på djupet!
Idag har jag lättare för att säga nej och sätta tydliga gränser, jag har lärt mig att ta ett steg i taget och inte springa fram genom livet och viktigast av allt är att jag idag kan se mig i spegeln och känna stolthet över kvinnan som tittar tillbaka. Jag har fått en större förståelse för mig själv, över vem Nathalie verkligen är och fått oändligt många verktyg för att stödja både mig själv och andra till läkning. Idag är jag inte längre samma person som jag var innan utbildningens början, mitt liv har förändrats 180 grader! Relationen till mig själv, men även gentemot mina vänner, familj och barn har förändrats radikalt. Rekommenderar därför dig som vill lära dig mer om energimedicin, eller för dig som vill arbeta med din personliga utveckling på djupet att gå denna utbildning.

Nathalie C
_______________________________________________________________________________

Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Jag kände redan första helgen att det här är helt rätt för mig. Jag har fått riktigt effektiva, djupgående energiverktyg, en konkret verktygslåda som gör att jag kan hjälpa mina klienter på ett sant holistiskt sätt. Verktygen är tydliga, konkreta och gör att jag känner mig trygg i att använda dem. Jag har dessutom fått så mycket kunskap och trygghet i mig så att det är lätt att använda dem. Jag har lärt mig att arbeta som Energiterapeut och vartefter utbildningen gått har jag blivit allt säkrare i hur jag lägger upp en energibehandling. Det innebär att jag efter avslutad utbildning nu känner mig redo att börja arbeta med det jag drömt om så länge. 

Under utbildningen har vi arbetat mycket med de känslomässiga såren. Det innebär att jag blivit mer medveten om mig själv och fått syn på saker jag behöver bearbeta och släppa. I och med att utbildningen både är en yrkesutbildning och en inre utvecklingsresa har det hänt mycket i mig sedan första kurshelgen. Energiterapin är fantastisk på att få energiblockeringar att släppa, vilket gjort att många obearbetade känslor och negativa mentala mönster har släppt inom mig.

Energibalanseringen gör att energiblockeringar frigörs väldigt enkelt och det är en helt ny erfarenhet för mig som annars gått i olika former av terapier där det ibland tar tid att bearbeta gamla sår. Med energiterapi går det snabbt och enkelt att transformera det som ska transformeras.

Pärla

_______________________________________________________________________________

Utbildningen är nog det bästa och viktigaste jag har gjort mitt i livet, för mig själv fysiskt, mentalt och känslomässigt, för mina relationer, för mitt och min omgivnings välmående.  Antagligen är det även större än så.

Den har gett mig en enormt mycket större förståelse för andra människor och för mig själv. Jag ser och känner samhörigheten, det gudomliga och evigheten i varje människa.  Jag känner igen om det är ett försvar som går igång hos någon eller om det går igång hos mig och jag vet att det bara är energier från minnen som sätts igång, att samhörigheten, det gudomliga och evigheten finns kvar bakom allt i varje människa.

Utbildningen har stärkt mig oerhört. Jag känner att jag har större tillgång till min kraft, min vilja och min förmåga att fatta beslut

Den har gett mig helt andra förutsättningar för min hälsa, mitt välmående, i alla typer av relationer, i mitt arbete som arkitekt, med släkten, med familjen även med min man. Dessutom har jag nu möjlighet att kunna hjälpa andra vidare till ett bättre mående och en mer kärleksfull värld precis som jag själv har blivit hjälpt. Det är och kommer att vara fantastiskt att få arbeta med människor genom samtal, energimassage, energiterapi och de andra verktygen jag lärt mig.

Utbildningen har varit väldigt tydlig och bra strukturerad. Det har också varit bra med många praktiska övningar, praktiska moment i undervisningen och flera repetitioner. Det har varit en fantastisk blandning av världsligt och andligt som fått dessa två dimensioner att smälta samman till en. Jag kan nog inte uttrycka hur tacksam jag är över att ha fått gå denna utbildning!

Cecilia

_______________________________________________________________________________

Det är så mycket som har hänt med mig under utbildningen. Jag har fått så många insikter och nya förhållningssätt till livet. Varje helg känns det som om jag kommit hem med nya insikter och ny själslig läkning Jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt att utvecklas så här mycket under 1,5 år och det har varit tack vare utbildningen.

Utbildningen har verkligen överträffat mina förväntningar. Om jag ser på var jag är nu i livet och var jag befann mig precis innan utbildningen så är skillnaden stor. Tack vare den här utbildningen så klarar jag av livet igen och dessutom mycket bättre än vad jag nånsin gjort tidigare. Ibland känns det nästan som om jag inte känner igen mig själv. Kanske för att jag har börjat sluta identifiera mig med den person som så ofta mådde dåligt. Jag trodde inte för ett år sedan att jag skulle lyckas ta mig till den punkt jag är idag. Jag hade en dröm och längtan att jag ville nå hit en dag, men jag visste inte att det skulle ske så fort.

Utbildningen har gett mig djupare kunskap om mig själv, mina rädslor försvar och mönster. Den har även gett mig mer förståelse för hur andra fungerar och vad det är som händer i samspel med andra människor. Varför vi är som vi är och gör som vi gör. Jag har efter varje utbildningshelg fått lära mig nya saker om mig själv och valt att använda den kunskap vi fått för att se på mig själv och börja jobba med dom bitarna. Min egen utveckling har således följt utbildningens gång och jag har även känt att universum har varit med och sett till att det har hänt.

Jag lever mer i harmoni och tillit till livet och universum. Jag förlorar mig inte längre i känslor som jag förut brukade göra utan kan numera ha en mer objektiv syn på de känslor som dyker upp hos mig. Jag vågar möta mina känslor och rädslor, uttrycka dem så att de sedan kan släppa och skapa rum för kärleken och glädjen igen. Fast situationer och stunder kan kännas väldigt jobbiga så är jag inte längre rädd för det jobbiga eftersom jag vet att det löser sig om jag bara vågar vara i det och möta det. Jag har kunnat läka mitt inre och med tålamod faller på så sätt de övriga bitarna på plats i livet.

Om det finns någon som ens funderar på att gå kursen, så gör det! Den har förändrat mitt liv och jag är så tacksam. Det är tack vare den som jag med min vilja till förändring och bättre mående som jag kan var där jag är idag. Från att vara sjukskriven, ständigt trött och ha mycket ångest till att jobba heltid igen, sakteligen få mer och mer energi samt leva ett liv nästan helt fri från ångest.

Jag skulle kunna skriva många rader till om alla de insikter jag fått om livet under utbildningen. Livet fortsätter att lära och jag försöker att välja att vara dess elev. Jag försöker numera se det jobbiga som gåvor som kommer att leda mig till större och djupare läkning.

Jessica

____________________________________________________________________________

Jag var en vanlig person med ovanligt stora problem!                                     

Jag är nu en vanlig person med ovanligt små problem!

Den här utbildningen har verkligen påverkat mig på alla plan, i allt jag gör, tänker och känner. Den har stärkt mitt självförtroende i högsta grad eftersom jag nu har vågat öppna egen verksamhet. Har fått mer tålamod och ett annat lugn i både kropp och själ.

Utbildningen har verkligen handlat om ENERGIER och att allt är energi det är helt naturligt och enkelt! Att vara i god energi är mer spännande, smärtfriare, trevligare, mer gynnsamt i vad som händer och sker i livet. Livet blir mer harmoniskt och mer i balans. Detta har jag längtat efter i hela mitt liv att förstå, känna och sätta ord på saker och ting. Jag känner mig friare i mina val som nu påverkar min vardag i rätt riktning. Helt enkelt att vara i rätt energi!

Veronica

______________________________________________________________________________

Utbildningen har gett mig insikter om vad mina känslor och beteenden grundar sig i, var de kommer ifrån. Förståelsen om min del i mina relationer och hur jag energimässigt påverkar dem genom mina tankar och förväntningar.

Tack vare att jag förstått min del i mina relationer har jag kunnat förändra hur jag förhåller mig till dem, jag har kunnat stoppa mig själv i situationer jag normalt sätt skulle gå in i ”samma mönster” och in i rädslan och försvar. Jag har fått jobba mycket med acceptans och tålamod, vilka är några av mina största utmaningar i livet, just att vara nöjd med det jag har och vara i stunden. Den har fått mig att ta ansvar över mina känslor och gå ifrån känslan av att vara ett ”offer”. Utbildningen har verkligen gett mig verktyg för att kunna se samband och mönster, den har gett mig förståelse om mig själv och andra.

Jag har upplevt hur det känns när hjärtat öppnas upp och att vara i kärlek, en otroligt befriande känsla! Det är en känsla av att komma hem, det är ju där vi SKA vara.

Jag har fått fantastiska upplevelser genom många energibalanseringar, då jag fysiskt känt att känslor och minnen sakta tar sig djupt nerifrån, bubblar upp till ytan, gör ont, vill hålla fast men som till slut släpper. Det har varit väldigt tungt och jobbigt för stunden men otroligt lättande och befriande efteråt!

Det har varit bra att starta upp dagarna med olika energiövningar, Qi Gong, Do In, Yoga osv. Att vi fått träna/öva mycket på varandra. Bra fördelning av tid på föreläsningar respektive övningar. Att vi har fått så många olika verktyg i alla dess former, vilket har ökat chanserna för var och en att hitta ”sin grej”. 

Elisa