UPPLEVELSER FRÅN NÅGRA AV VÅRA TIDIGARE ELEVER

Utbildningen är nog det bästa och viktigaste jag har gjort mitt i livet, för mig själv fysiskt, mentalt och känslomässigt, för mina relationer, för mitt och min omgivnings välmående.  Antagligen är det även större än så.

Den har gett mig en enormt mycket större förståelse för andra människor och för mig själv. Jag ser och känner samhörigheten, det gudomliga och evigheten i varje människa.  Jag känner igen om det är ett försvar som går igång hos någon eller om det går igång hos mig och jag vet att det bara är energier från minnen som sätts igång, att samhörigheten, det gudomliga och evigheten finns kvar bakom allt i varje människa.

Utbildningen har stärkt mig oerhört. Jag känner att jag har större tillgång till min kraft, min vilja och min förmåga att fatta beslut

Den har gett mig helt andra förutsättningar för min hälsa, mitt välmående, i alla typer av relationer, i mitt arbete som arkitekt, med släkten, med familjen även med min man. Dessutom har jag nu möjlighet att kunna hjälpa andra vidare till ett bättre mående och en mer kärleksfull värld precis som jag själv har blivit hjälpt. Det är och kommer att vara fantastiskt att få arbeta med människor genom samtal, energimassage, energiterapi och de andra verktygen jag lärt mig.

Utbildningen har varit väldigt tydlig och bra strukturerad. Det har också varit bra med många praktiska övningar, praktiska moment i undervisningen och flera repetitioner. Det har varit en fantastisk blandning av världsligt och andligt som fått dessa två dimensioner att smälta samman till en. Jag kan nog inte uttrycka hur tacksam jag är över att ha fått gå denna utbildning!

Cecilia

_______________________________________________________________________________

Det är så mycket som har hänt med mig under utbildningen. Jag har fått så många insikter och nya förhållningssätt till livet. Varje helg känns det som om jag kommit hem med nya insikter och ny själslig läkning Jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt att utvecklas så här mycket under 1,5 år och det har varit tack vare utbildningen.

Utbildningen har verkligen överträffat mina förväntningar. Om jag ser på var jag är nu i livet och var jag befann mig precis innan utbildningen så är skillnaden stor. Tack vare den här utbildningen så klarar jag av livet igen och dessutom mycket bättre än vad jag nånsin gjort tidigare. Ibland känns det nästan som om jag inte känner igen mig själv. Kanske för att jag har börjat sluta identifiera mig med den person som så ofta mådde dåligt. Jag trodde inte för ett år sedan att jag skulle lyckas ta mig till den punkt jag är idag. Jag hade en dröm och längtan att jag ville nå hit en dag, men jag visste inte att det skulle ske så fort.

Utbildningen har gett mig djupare kunskap om mig själv, mina rädslor försvar och mönster. Den har även gett mig mer förståelse för hur andra fungerar och vad det är som händer i samspel med andra människor. Varför vi är som vi är och gör som vi gör. Jag har efter varje utbildningshelg fått lära mig nya saker om mig själv och valt att använda den kunskap vi fått för att se på mig själv och börja jobba med dom bitarna. Min egen utveckling har således följt utbildningens gång och jag har även känt att universum har varit med och sett till att det har hänt.

Jag lever mer i harmoni och tillit till livet och universum. Jag förlorar mig inte längre i känslor som jag förut brukade göra utan kan numera ha en mer objektiv syn på de känslor som dyker upp hos mig. Jag vågar möta mina känslor och rädslor, uttrycka dem så att de sedan kan släppa och skapa rum för kärleken och glädjen igen. Fast situationer och stunder kan kännas väldigt jobbiga så är jag inte längre rädd för det jobbiga eftersom jag vet att det löser sig om jag bara vågar vara i det och möta det. Jag har kunnat läka mitt inre och med tålamod faller på så sätt de övriga bitarna på plats i livet.

Om det finns någon som ens funderar på att gå kursen, så gör det! Den har förändrat mitt liv och jag är så tacksam. Det är tack vare den som jag med min vilja till förändring och bättre mående som jag kan var där jag är idag. Från att vara sjukskriven, ständigt trött och ha mycket ångest till att jobba heltid igen, sakteligen få mer och mer energi samt leva ett liv nästan helt fri från ångest.

Jag skulle kunna skriva många rader till om alla de insikter jag fått om livet under utbildningen. Livet fortsätter att lära och jag försöker att välja att vara dess elev. Jag försöker numera se det jobbiga som gåvor som kommer att leda mig till större och djupare läkning.

Jessica

____________________________________________________________________________

Jag var en vanlig person med ovanligt stora problem!                                     

Jag är nu en vanlig person med ovanligt små problem!

Den här utbildningen har verkligen påverkat mig på alla plan, i allt jag gör, tänker och känner. Den har stärkt mitt självförtroende i högsta grad eftersom jag nu har vågat öppna egen verksamhet. Har fått mer tålamod och ett annat lugn i både kropp och själ.

Utbildningen har verkligen handlat om ENERGIER och att allt är energi det är helt naturligt och enkelt! Att vara i god energi är mer spännande, smärtfriare, trevligare, mer gynnsamt i vad som händer och sker i livet. Livet blir mer harmoniskt och mer i balans. Detta har jag längtat efter i hela mitt liv att förstå, känna och sätta ord på saker och ting. Jag känner mig friare i mina val som nu påverkar min vardag i rätt riktning. Helt enkelt att vara i rätt energi!

Veronica

______________________________________________________________________________

Utbildningen har gett mig insikter om vad mina känslor och beteenden grundar sig i, var de kommer ifrån. Förståelsen om min del i mina relationer och hur jag energimässigt påverkar dem genom mina tankar och förväntningar.

Tack vare att jag förstått min del i mina relationer har jag kunnat förändra hur jag förhåller mig till dem, jag har kunnat stoppa mig själv i situationer jag normalt sätt skulle gå in i ”samma mönster” och in i rädslan och försvar. Jag har fått jobba mycket med acceptans och tålamod, vilka är några av mina största utmaningar i livet, just att vara nöjd med det jag har och vara i stunden. Den har fått mig att ta ansvar över mina känslor och gå ifrån känslan av att vara ett ”offer”. Utbildningen har verkligen gett mig verktyg för att kunna se samband och mönster, den har gett mig förståelse om mig själv och andra.

Jag har upplevt hur det känns när hjärtat öppnas upp och att vara i kärlek, en otroligt befriande känsla! Det är en känsla av att komma hem, det är ju där vi SKA vara.

Jag har fått fantastiska upplevelser genom många energibalanseringar, då jag fysiskt känt att känslor och minnen sakta tar sig djupt nerifrån, bubblar upp till ytan, gör ont, vill hålla fast men som till slut släpper. Det har varit väldigt tungt och jobbigt för stunden men otroligt lättande och befriande efteråt!

Det har varit bra att starta upp dagarna med olika energiövningar, Qi Gong, Do In, Yoga osv. Att vi fått träna/öva mycket på varandra. Bra fördelning av tid på föreläsningar respektive övningar. Att vi har fått så många olika verktyg i alla dess former, vilket har ökat chanserna för var och en att hitta ”sin grej”. 

Elisa