VÅRT ENERGIKURSUTBUD - HÖSTEN 2018

Vi har fyra olika kurshelger som alla leder till ökad energimedvetenhet och personlig utveckling. Dessa fyra helger ger dig olika möjligheter till att lära dig grunderna i några av våra kraftfulla energiverktyg inom vår Holistiska energiterapimetod. Du kan använda kunskapen/energimedvetenheten till din egen personliga utvecklingsresa eller till att hjälpa andra.

Grundkursen i energiterapi/energimedvetenhet är grunden i vår kursserie och som alltid behöver genomföras för att kunna gå någon av de andra tre. Däremot behöver du inte gå alla tre övriga kurser, utan kan gå den del som intresserar dig.

Alla kurshelgerna ger dig en djupdykning i ditt eget och andras energisystem. Du kommer att få möjligheten att möta dig själv på ett nytt sätt och det kommer att hjälpa dig att få mer medvetenhet och förståelse för vem du egentligen är och hur du relaterar till din omgivning. 

 

GRUNDKURS I ENERGITERAPI/ENERGIMEDVETENHET

Grundkursen är grunden i hela vårt kursutbud.Här lär du dig ett av våra grundverktyg ”energibalansering” i vår holistiska energiterapimetod. Vi går igenom grunderna om hur kroppens energisystem är uppbyggt och fungerar. Du kommer att lära dig en grundbehandling för att frigöra energimässiga blockeringar. Efter helgen kommer du att kunna använda och praktisera energibalansering på både dig själv och andra. Läs mer här

 

GRUNDERNA I MENTAL KINESIOLOGI

Denna kurshelg kommer du att lära dig grunden i mental kinesiologi och för att sedan koppla ihop det med kunskapen från grundkursen i energiterapi. Dessa två verktyg är kraftfulla var för sig och ihop blir dom magiska.

Energibalansering/healing + mental kinesilogi = Holistisk energiterapi.

Mental kinesiologi är en metod som hjälper dig att kommunicera med människans energisystem och nervsystem och finna orsakerna till människans emotionella, mentala och fysiska problem. Genom ett muskeltest kan vi direkt kommunicera med en annan människas undermedvetna. Du kommer att lära dig att söka efter grundorsaker till problem, begränsningar och blockeringar. Du kommer att kunna ta reda på varför dessa finns, varför vi fått dem och vad vi kan lära oss av dem. Läs mer här

 

 

FÖRDJUPNINGSKURS I ENERGITERAPI/HEALINGTEKNIKER

 

Den här helgen fokuserar vi på att fördjupa kunskapen om kroppens komplexa energisystem. Vi lär oss att förstå och använda ett antal healingtekniker som gör det möjligt att rikta in sig på specifika delar av energisystemet som tex ett chakra, eller en viss nivå i auran för att ladda, balansera eller rensa där det behövs.Läs mer här

 

 

 

LÄK DIG SJÄLV - BLI VÄN MED DINA INRE SÅR

Denna kurshelg handlar framför allt om hur vi kan lär oss älska och acceptera våra inre sår. När vi lärt oss tyda kroppens signaler och analysera våra reaktioner i olika situationer blir vi medvetna om orsakerna till våra underliggande känslomässiga sår och kan då börja läka dem.  Om vi bli mer medvetna om våra egna sår, så att vi kan lära oss att leva med dem och till och med välja att gå ur dem och på så sätt öppna upp för djupare och sannare kontakt med oss själva och andra.

Kurshelgen ger dig djupare förståelse om dig själv och andra och är oerhört värdefull i alla relationer. Läs mer här