Upplevelser från andra kursdeltagare

Kursen fick mig att inte bara uppleva vilken kraft det finns i energier utan också börja förstå hur allt hänger samman och vad jag själv kan göra för att skapa ett bättre energiläge. Att förstå det var en magisk upplevelse . Jag fick redskapet för att göra själv, om och om igen, på mig själv och andra. Jag fick upptäcka att jag hade kraften och började förstå den. Nu använder jag den kunskapen varje dag och upplever en förändring, först kom den lite försiktigt tassande och nu är det en självklar del av mig..

Lotta

___________________________________________________________________________________________________________

Den här kursen var en av de viktigaste sakerna jag varit med om i mitt liv. Jag är så glad och tacksam för att den kom i min väg, då den var ett stort kliv i början på min väg mot ett fantastiskt tillfrisknade från kraftig migrän, mot större självkännedom, acceptans och förståelse. Jag rekommenderar den verkligen. 

Cecilia

___________________________________________________________________________________________________________

Kursen gav mig betydelsefulla kunskaper och verktyg som jag är enormt glad och tacksam över att jag har fått, då dessa hjälpt mig både privat och professionellt. Under kursen fick jag en ökad förståelse om hur kroppens olika energisystem fungerar, samt hur dessa påverkar och påverkas av den fysiska kroppen. Kunskaperna har gett mig en ökad trygghet och större insikt kring hur jag kan kombinera olika terapiformer och skapa en kombinationsbehandling som passar klientens behov. Efter kursen har jag utvecklats på så många olika sätt att det är svårt att beskriva, men jag är djupt tacksam över att jag gick kursen och gav mig själv en möjlighet till växande.

Martina

 ___________________________________________________________________________________________________________

Tack vare kursen har jag fått en högre medvetandenivå, förstått att jag själv är med och skapar mitt liv, att genom min närvaro och mer medvetenhet kan välja att i nuet leva med kärlekens energi. Inte styras av rädslor. De kraftfulla metoder vi fick lära oss gör underverk. Jag har börjat min fantastiska resa mot ett harmoniskt liv. Det är inte alltid enkelt, men då går jag tillbaka till materialet från kursen och tar nya tag. Kursen var så mycket kärlek och energiboost en bra grund att bygga från!  Kan varmt rekommenderas om du vill förändra dit liv och leva med ditt sanna jag.

Karolina