ENERGITERAPIPROCESS

 

Klienters upplevelse av en energiterapiprocess

Vi har alla skapat onda cirklar av smärtsamma upplevelser i livet, för att vi inte är hela. Att arbeta med att lösa upp inre blockeringar och reda upp våra liv är utmanande och ibaland svårt att göra helt på egen hand. Under en energiterapiprocess hjälpa vi dig att ta bort de begränsningar som du har för att komma framåt i livet.

Energiterapi är en kraftfull metod som renar, helar, balanserar och återställer energisystemets obalanser på alla plan - fysiskt, känslomässigt, mentalt, psykiskt, andligt & själsligt.  

Allt som du har varit med om minns kroppen energimässigt. De negativa minnena skapar blockeringar/begränsningar och stress som till slut kan leda till både fysiska och psykiska symtom och obalanser och även till slut till sjukdomar.

Energiterapiprocess fokuserar på att lösgöra och balansera upp de blockerade energimässiga minnen som blockerar det naturliga energiflödet. På ett omedvetet plan kan dessa blockeringar påverka och begränsa ditt liv på många olika sätt. 

Genom samtal, mental kinesiologi och energibalansering får du hjälp att kartlägga grundorsaken till problem och begränsningar för att upptäcka hur de uppstått, varför du fått dem och vad du kan lära oss av dem.

När ditt energisystem renas från blockeringar, så du får mer tillgång till din energi, vitalitet och livskraft vilket leder till att du når en högre medvetenhet - som ger dig förmågan att skapa mer balans och möjligheter i livet.

Kroppens egna fantastiska självläkningförmåga kan även börja fungera när energimässiga blockeringar medvetandegörs och frigörs. Kroppen får då förmågan att läka såväl fysiskt, känslomässigt, mentalt, socialt, själsligt och andligt.

 

Vi jobbar i processer på 5 gånger:

Första processen: Kommer höja din medvetenhet och ge dig större självförståelse och skapa mer självkärlek. Jag hjälper dig lösa upp känslomässiga blockeringar som har skapats genom barndomen och livet. Jag vägleder dig tillbaka till din inre kraft så att du kan börja bryta dina negativa mönster. Hjälper dig att se sanningen om dig själv så att du kan börja skapa en sann självbild som kommer leda till bättre och starkare självkänsla och självförtroende.

Det ger dig:

 • Förmågan att skapa ett kärleksfullt förhållande till dig själv, till andra och till livet.
 • Viljan och förmågan att ta ansvar för dina känslor, tankar och beteenden.
 • Möjligheten att börja bygga självkänslan.
 • Förmågan att känna tillit och glädje till din inneboende kraft.
 • Modet att förändras.

Följande processer/eller enstaka behandlingar: Handlar mycket om att stå kvar i den jag är ämnad att vara oavsett yttre påverkan. Att leva i en högre medvetenhet handlar om att leva efter sin egen sanning och lyssna till sitt hjärta. Den högre medvetenheten leder till högre frekvenser och ger oss möjligheten att se allt i ett större sammanhang. Livet ger oss egentligen bara möjligheter!   

Det ger dig:

 • Förmågan att vara närvarande i livets förändringsprocesser.
 • En medvetenhet som syftar till att stödja förändringsprocessen.
 • Förmågan att skapa ett positivt förhållningsätt till dig själv och till livet.
 • Möjligheten att besvara dina egna frågor och hitta dina egna lösningar.
 • Ett rikare liv som ger meningsfullhet och glädje.
 • Förmågan att våga leva i kärlek istället för rädsla och prestation.
 • Förmågan att styra ditt liv och förverkliga dina drömmar och mål.