Utbildningens upplägg
Vår Holistiska energiterapeututbildning är uppdelad i tre block. För att bli diplomerad " Holistisk energiterapeut" inom vårt energikoncept behöver alla tre blocken på tolv helger och två veckor genomföras.

Block 1 känslomässig & mental grund: Fokuserar på vår energiterapimetod. Vi fördjupar oss i hur vårt psyke/undermedvetna sinne fungerar och hur vi har påverkats energimässigt av allt vi varit med om. Du lär dig våra grundverktyg mental kinesiologi & energitransformering/ healingtekniker. Grundverktygen kommer att hjälpa dig att hitta grundorsaken till problem/obalanser och att sen frigöra och läka obalanserna/problemen på energinivå. Vi kommer även lära oss våra mänskliga energimässiga försvar där vi övar på att känna igen försvaren hos klienten. Det medför en större förståelse för var obalanserna finns och vad som behöver göras för att en behandling ska bli så effektiv som möjligt.Du kommer även få tydliga ramar, verktyg, samtalstekniker och lära dig hur du kan lägga upp olika delarna i en 5 gångers energiterapiprocess med en klient. Blocket består av fem helger och två hela veckor och är uppdelat på helgerna 1,2,5, 6, 10,13 och fördjupningsveckan & praktikveckan.

Block 2 fysiska grunden, djupgående energimassage och lymfgrepp :Här fördjupar vi oss teoretiskt i anatomi och lär oss praktiskt om hur vi tar hand om den fysiska kroppen genom vår djupgående energimassage, energibalansering & lymfflödestekniker. Allt utifrån ett holistiskt energimässigt perspektiv. Blocket består av fyra helger och är uppdelat på helgerna 3,4, 9 och 11.

Block 3 fysiska grunden, basmedicin & kost/näringslära: Här fördjupar vi oss i att förstå kroppens fysiologiska funktioner och hur kosten och näringen påverkar oss utifrån ett energimässigt perspektiv. Hur vi använder vår energi manifesteras alltid på det fysiska planet i våra kroppar och i våra liv. Kroppen talar till oss via sina symtom och obalanser och här fördjupar vi oss i att förstå hur obalanser/sjukdomar skapas på det energimässiga planet. Blocket består av 2 helger uppdelat på helgerna 7, 8 och 12.

Varje block innehåller hemuppgifter mellan helgerna och avslutas med en mindre tenta.

 

Utbildningens exakta datum kommer under hösten 2018

Helg 1: sep - 2019

Energiterapins huvudverktyg: Mental kinesiologi och energitransformering/balansering teori och praktik.

Helg 2: okt - 2019

Energiterapis healingtekniker: fördjupning i energisytemen chakror, auran och olika healingtekniker teori och praktik.

Helg 3: nov -2019

Energiterapins fysiska grund: Verktyget djupgående energimassage teori och praktik.                

Energihelg 4: dec – 2019

Energiterapins fysiska grund: Verktyget djupgående energimassage teori och praktik:

Fördjupningsveckan januari – 2020

Fördjupning i energiterapins process: Genomgång av energiterapins olika steg i en 5 gångers process & fördjupning i den känslomässiga grunden och olika healingtekniker.

Helg 5: jan 2020     

Energiterapins känslomässiga grund:Energiförsvarens anatomi och försvarsstruktur .

Helg 6: feb - 2020

Energiterapins mentala grund: Verktyg i mentalträning och mindfullness, meditations tekniker.

Helg 7: mars -  2020

Energiterapins fysiska verktyg: Grundkurs i basmedicin -kroppens fysiologiska funktioner kopplat till energisystemet .

Helg 8: april - 2020

Energiterapins fysiska grund: Kost och näring - kostens del i hälsan utifrån ett energimässigt perspektiv.Tekniker för att kinesiologiskt testa både mat och näringsbehov som stödjer läkningsprocessen.

Helg 9: maj - 2020

Energiterapins fysiska grund:Lymfsystemets uppbyggnad, funktion och vi lär oss göra en lymfflödesmassage som stödjer reningssystemet vid läkningsprocessen.

Praktikvecka  Juni/juli - 2020

Praktisera energiterapeutrollen på klienter i form av en energivecka.

Energihelg 10: Aug - 2020

Fördjupning i meridianssystemet och olika tekniker för att rena, balansera och hela.

Energihelg 11:  Sep – 2020

Fördjupningshelg i den fysiska grunden: djupgående energimassage, energibalansering och lymfflödestekniker.När och hur använder vi dom ihop.

Energihelg 12: Okt - 2020

Fördjupning i den fysiska grunden: kost och närings delen i vår behandlingsmetod. Hur och när använder vi denna del i läkningsprocessen.

Energihelg 13: Nov -2020

Fördjupning i den känslomässiga och mentala grunden: Energiterapi  och dess olika verktyg och tekniker.

Avslutningshelg 14 : Dec - 2020

Energiterapins koncept: Teori och praktik i hela energiterapeuternas arbetsmodell/koncept.Fördjupning i din roll som energiterpeut.

Diplomering!!