LÄK DIG SJÄLV - BLI VÄN MED DINA INRE SÅR, Steg 4

Denna kurshelg handlar om att bli mer medvetna om våra egna inre sår.När vi lär oss att tyda kroppens signaler och analysera våra reaktioner i olika situationer blir vi medvetna om orsakerna till våra underliggande känslomässiga sår och kan börja läka dom. När vi kan lära oss att acceptera och leva med dem, så kan även välja att gå ur dem och på så sätt öppna upp för en djupare och sannare kontakt med oss själva och andra.

Varje destruktiv känsla, försvar och motstånd vi upplever bygger faktiskt på rädsla. Rädsla är vad man känner när man förlorar kontakten med sitt sanna jag och den du egentligen är.

Rädslan skapas genom de sår vi upplever under uppväxten . Såren skapas genom omgivningens oförmåga att hjälpa oss att klara av jobbiga upplevelser, relationer och situationer. Vi misstolkar omgivningens oförmågor och upplever olika smärtor som i sin tur skapar felaktiga övertygelser om livet och oss själva.

Dessa feltolkningar skapar försvar & strategier som blir automatiska reaktioner som vi har för att slippa känna smärta från såren igen.  Vi alla använder olika strategier för att hantera det vi upplever som en hotfull situation.

När vi hamnar i försvar blockerar vi vårt energiflöde/energisystem på olika sätt och det gör att vi inte har tillgång till oss själva och hela vår medvetenhet.

Dessa energiblockeringar bildar omedvetna mönster i ditt energisystem som skapar olika strategier och beteenden som formar starka automatiska försvarsstrukturer som begränsar dig i livet. Ditt sätt att använda din energi och hur du kommunicerar genom energisystemet påverkar alltså ditt liv på alla plan – fysiskt, mentalt, känslomässigt, andligt och själsligt.

Dessa energiblockeringar kan vi tolka genom att lära oss läsa av energisystemet . Vi läser av varandra och kommunicerar energimässigt med varandra hela tiden och denna kurshelg kommer att ge dig nya insikter och verktyg som kommer att vara oerhört värdefull för att förstå dig själv i mötet med andra både privat och yrkesmässigt.

Det kommer att ge dig en djupare förståelse för människor omkring dig och alla dina relationer. Med denna medvetenhet kan du göra nya val och därmed förändra både ditt liv och dina relationer.

 

En fördjupning i vårt energiförsvar kommer att ge dig:

  • Förståelse om energisystemen och hur blockeringar påverkar dig och ditt liv.
  • Förståelse för hur vårt energiförsvars anatomi är uppbyggt.
  • Förståelse på vilka sätt du blockerar energin, hur dina försvar ser ut och varför du använder dem.
  • Ökad medvetenhet om hur du kan tolka din egen och andras energi.
  • Förståelse för och hur du känner igen de olika energiförsvaren.
  • Ökad medvetenhet om hur du använder din egen energi och hur det påverkar dig och din omgivning.
  • Mer medvetenhet och förståelse för vem du egentligen är och hur du relaterar till din omgivning.
  • Verktyg och ökad medvetenheten som ger dig möjligheten att förändra både ditt liv och dina relationer.
  • Verktyg som du kan använda när du eller andra är i försvar.
  • Energiövningar som hjälper dig och stärker kontakten med dig själv.

Kursens innehåller en blandning av teori och praktiska energiövningar som hjälper oss att förstå energiförsvaren bättre.

Datum: Datum för våren 2019 kommer snart ..

Tid: fredag kl 16.00 – 20.00 , lördag – söndag kl 09.00 – 17.00

Plats: I Solna ( närförort i Stockkholm)

Kostnad: 3 100 kr

Det är ett begränsat antal platser! En anmälningsavgift på 750 kr betalas vid anmälan, resterande summa betalas 2 veckor förre kursstart.

Anmälan & Frågor: ulrica@energiterapeuterna.se eller 0735-460019

Varmt välkommen till en spännande energihelg som kommer ge dig en fördjupad förståelse om dig själv och dina relationer.

 

.