MÅNADENS VISDOM

Visdomsord

2016-07-05

Varje dag har du och jag två val.

Vi kan välja att agera utifrån kärlek, eller så kan vi välja att agera utifrån rädsla.

Valet är helt och hållet vårt.

När vi väljer kärlek så blir livet så lätt. Inget motstånd. Vi bara följer med en följsam och skön energi som är så varm och icke fördömande. Alla bitar faller på plats . Där hör vi hemma, där är vårt ursprung. Ur stillhet hittar vi alltid tillbaka till oss själva . Vi föds på nytt. För mig finns det ingen vackrare plats att vara på.

Varje dag har två val. kärlek eller rädsla. Det är ju så enkelt.