MÅNADENS VISDOM

Visdomsord

2015-07-02

Genom olika visdomsord hoppas vi kunna ge dig möjligheten att få ta del av en klarhet, förståelse och visdom som hjälper dig leva i enlighet med de energilagar som vi människor lyder under. Vi hoppas kunna ge dig verktyg så att du verkligen kan bli mästare över ditt liv.

All ljus, kärlek och glädje önskar vi dig på din livsresa!

 

Det finns inga gränser för hur mycket du kan höja din frekvens, för det finns inga gränser för de goda tankar du kan tänka, de positiva ord du kan använda eller de vänliga handlingarna du kan utföra. Förutom att du förändrar ditt eget liv genom att höja din frekvens så höjer du andras liv också- den positiva frekvensen i din energi strålar ut från dig likt ringar på vattnet och påverkar jorden och alla levande varelser som bor på den.

När du höjer din frekvens tar du världen med dig!