MÅNADENS VISDOM

Visdomsord

2015-02-21

 

Genom olika visdomsord hoppas vi kunna ge dig möjligheten att få ta del av en klarhet, förståelse och visdom som hjälper dig leva i enlighet med de energilagar som vi människor lyder under. Vi hoppas kunna ge dig verktyg så att du verkligen kan bli mästare över ditt liv.

All ljus, kärlek och glädje önskar vi dig på din livsresa!

 

Allt vi är, är ett resultat av det vi tänkt på ....

Om en människa talar eller handlar med ont uppsåt följer smärtan henne..Om en människa handlar med rent uppsåt, följer lyckan henne likt en skugga som aldrig lämnar henne.

Jag lovar mig själv ...

Att vara så stark att ingenting kan störa min sinnesfrid.

Att tala om hälsa, lycka och välstånd med alla jag möter.

Att få alla mina vänner att det finns känna att det finns något värdefullt hos dem.

Att se det positiva i allt och få min optimism att omvandlas till verklighet.

Att bara tänka på det bästa, att bara arbeta för det bästa och att bara förvänta mig det bästa.

Att vara precis lika entusiastisk över andras framgångar som jag är över mina egna.